Akademia

Szkolenia

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO, A ROZWÓJ MOWY. DIAGNOZA KLINICZNA I STRATEGIE POSTĘPOWANIA

Szkolenie jest kierowane do logopedów i pedagogów, którzy ukończyli, co najmniej I stopień szkolenia z zakresu zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Duży nacisk położony będzie na praktyczne rozwiązania terapeutyczne, analizę video, warsztaty praktyczne

Prowadzący:

Violetta Podsiadła-Xu -  neuro, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT Bobath

Liliana Klimont, fizjoterapeuta, instruktor koncepcji NDT Bobath i integracji sensorycznej

Termin szkolenia: 30 czerwca 2018 

8.30- 17.00 (z przerwami)

Ilość godzin dydaktycznych:  9

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul Budowlanych 23

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   akademia@olicon.com.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 761 01 00

Koszt :  350,00  brutto