Akademia

Szkolenia

Wczesna diagnostyka małego dziecka

Termin: 02-03.02.2019

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Budowlanych 23

Prowadzący: Beata Wasicka

                     fizjoterapeutka dziecięca i terapeutka neurorozwojowa, oprócz pracy bezpośredniej z dziećmi wykłada na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Zarządzania na kierunku fizjoterapia. Jest absolwentką kierunku fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowana Terapeutka NDT Bobath, Intergacji Sensomotrycznej I i II stopnia.

Ukończyła liczne kursy doskonalące, zarówno w odniesieniu do terapii neurorozwojowej , jak NDT Bobath Baby oraz kursy NDT jako asystent , mające na celu doskonalenie i doszkolenie w wielu zakresach terapii dziecięcej   W zakresie diagnostyki, ukończyła m.in. kurs Diagnostyki Wzorców Ruchowych wdl. Prechtla, a także w zakresie terapii: Kinesiology Taping, Kinesiology Taping w pediatrii, Terapie powięziowe i DNS wiele innych. Obecnie prowadzi wiele szkoleń i kursów doszkalających dla osób, które zawodowo opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów oraz pielęgniarek i położnych pracujących z dziećmi a także studentów, którzy planują zawodowo zajmować się fizjoterapią pediatryczną

Ilość godzi: 18 godzin lekcyjnych

02.02.2019 - Sobota   – 8.00 – 17.00

03.03.2019 - Niedziela - 8.00 – 14.00

Tematyka szkolenia

1.Rozwój typowy małego dziecka

2.Rozwój przy zaburzonym napięciu mięśniowym

3.Rozwój przy asymetrii

4.Aspekt sensoryczny w aspekcie małego dziecka

5.Widzenie funkcjonalne u małego dziecka

6. Wprowadzenie do oceny funkcjonalnej dziecka

7. Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka

8. Badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych

9.Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem)

W trakcie warsztatów oprócz zajęć teoretycznych,  praktyczne ćwiczenia, analiza filmów w celu diagnostyki małego dziecka i demo z małym pacjentem.

Cena szkolenia: 400,00 PLN

Zapisy: akademia@olicon.com.pl -

Proszę wypełnić formularz i przesłać na powyższy adres.

Wpłaty należy dokonać na rachunek organizatora:

Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
Santander Bank Polska SA nr rachunku: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
Tytuł wpłaty: opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………oraz imię i nazwisko.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników

Więcej informacji: tel: 58 761 01 00  lub 601 335 322

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat.

Uczestnikom zapewniamy kawę, herbatę, słodki poczęstunek.

Zapraszamy !!!