Akademia

Szkolenia

Warsztaty z logorytmiki

Warsztaty z logorytmiki
Adresaci: warsztaty skierowane są do logopedów, rytmików, muzyków, pedagogów, nauczycieli oraz osób pracujących nad rozwojem dzieci
Termin: do ustalenia po zebraniu grupy
Miejsce: Gdańsk,w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.,przy ul. Budowlanych 23
I stopień - warsztaty podstawowe:

Termin ustalony będzie po zebraniu grupy.
Czas trwania 6 godzin dydaktycznych.
Forma zajęć: grupowe
Koszt: 180,00 zł

II stopień - warsztaty doskonalące:
Wymagane ukończenie kursu podstawowego z zakresu logorytmiki
Termin - ustalony będzie po zebraniu grupy

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych ( 2 dni)

Miejsce:siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.;80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Forma zajęć: grupowe
Koszt: 360 zł
Prowadzący:dr Anna Walencik-Topiłko.
Zgłoszenia: akademia@olicon.com.pl
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o odbytych warsztatach.

Program ramowy:
- ćwiczenia ruchowe (w zakresie ruchów lokomocyjnych, umiejętności napinania i rozluźniania określonych partii mięśni, koordynacji ruchowej);  
- ćwiczenia wypracowujące koncentrację uwagi i szybkość reakcji ruchowej (inhibicyjno-incytacyjne);
-    ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy – rozróżnianie poszczególnych prawidłowych głosek języka polskiego na różnych jednostkach językowych (wyrazach, sylabach, głoskach);
-    ćwiczenia usprawniające słuch fonetyczny – różnicowanie akcentu, intonacji i tempa mowy;
-    zastosowanie instrumentarium melodycznego w ćwiczeniach mowy;
-  piosenki logopedyczne do stymulacji i terapii mowy – ćwiczenia słowno-ruchowe.
 Ćwiczenia prowadzone są na materiale muzycznym, słownym i na piosence.
 
Uwaga: Uczestnicy proszeni są o wygodne stroje do ćwiczeń ruchowych i instrumenty  melodyczne – metalofony i ksylofony).