Akademia

Szkolenia

Warsztaty neurologopedyczne

WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE Moduł III

Temat: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych
            /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/
Adresaci: terapeuci, logopedzi, psycholodzy
Termin: Moduł III -do ustalenia po zebraniu grupy
Miejsce: Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
Prowadzący: Aleksandra Łada – Neurologopeda Kliniczny
                             Specjalista NDT SLT Senior Tutor
                              Konsultant Kliniczny
Koszt warsztatów: 750 zł

Opłata kwalifikacyjna: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia
Opłata kwalifikacyjna  nie podlega zwrotowi.

Ilość godzin: 6 bloków po 90 min.
Zgłoszenia na adres: akademia@olicon.com.pl
Program – zarys tematyczny:
1.    Patofizjologia orofacjana w przebiegu żywienia parenteralnego.
2.    Patoetiologia zaburzeń dysfagicznych.
3.    Diagnoza różnicowa deficytów pierwotnych i wtórnych w obszarze aparatu oralnego u pacjentów żywionych alternatywnie/sonda, PEG, Broviack/.
4.    Stymulacja orofacjalne – zajęcia praktyczne.
5.    Treningi  koordynacji poboru pokarmu, oddychania i połykania – zajęcia praktyczne.
6.    Wtórne deformacje strukturalne w obrębie aparatu oralnego – ocena ryzyka, postępowanie protektywne, możliwości leczenia, ograniczanie tempa i zakresu deformacji.
7.    Granice interwencji neurologopedycznej.
8.    Zagadnienie bólu, dyskomfortu oraz objawów psychogennych, warunkowanych pierwotnymi przyczynami somatycznymi.
9.    Treningi korekcji terapeutycznej w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego /aktualne standardy kliniczne/
10.    Wspomagania oralne i pozycjonowanie – zajęcia praktyczne
11.    Kazuistyka  - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obciążeń genetycznych.
12.    Dyskusja panelowa.

WARSZTATY  NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ I: ( dotyczy głównie dzieci powyżej 2 r.ż)

Adresaci: terapeuci, logopedzi, psycholodzy
Termin: do ustalenia po zebraniu grupy                    
Miejsce: Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
Prowadzący: Aleksandra Łada – Neurologopeda Kliniczny
                   Specjalista NDT SLT Senior Tutor
                   Konsultant Kliniczny

                   Liliana Klimont - fizjoterapeuta
                                              Instrukotr NDT Bobath
                                              Instruktor metody Integracji Sensorycznej
Koszt warsztatów: 750 zł
Opłata kwalifikacyjna: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia
Opłata kwalifikacyjna  nie podlega zwrotowi.
Ilość godzin: 8 bloków po 90 min.
Zgłoszenia na adres: akademia@olicon.com.pl
Cel ogólny warsztatów:
Przygotowanie do samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych  u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
Cele szczegółowe:
•    Znajomość standardów postępowania diagnostycznego w zakresie obserwacji klinicznej, badania fizykalnego i funkcjonalnego aparatu oralnego
•    Praktyczne prowadzenie diagnostyki orofacjalnej w oparciu o Test SMSE w świetle Koncepcji NDT SLT
•    Badanie Bazy Odruchowych Reakcji Oralnych oraz interpretacja uzyskanych wyników w kontekście GMFCS /Gross Motor Functional Classification Scale/ oraz ICD-10
•    Przygotowanie do pracy w teamie specjalistycznym /medyczno – terapeutycznym/
•    Praktyczna znajomość stosowania technik i wspomagań korygujących przebieg funkcji oralnych – żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji /kontrola oralna, trakcje, techniki typu pressure, itp./
•    Znajomość patomechanizmów ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości leczenia  w tym zakresie /udział neurologopedy
w postępowaniu terapeutycznym/.

WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: ( dotyczy głównie dzieci poniżej 2 r.ż.)

Adresaci: terapeuci, logopedzi, psycholodzy
Termin: do ustalenia po zebraniu grupy
Miejsce: Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
Prowadzący: Aleksandra Łada – Neurologopeda Kliniczny
                   Specjalista NDT SLT Senior Tutor
                   Konsultant Kliniczny

                   Liliana Klimont - fizjoterapeuta
                                              Instrukotr NDT Bobath
                                              Instruktor metody Integracji Sensorycznej
Koszt warsztatów: 750 zł
Opłata kwalifikacyjna: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia
Opłata kwalifikacyjna  nie podlega zwrotowi.
Ilość godzin: 6 bloków po 90 min.
Zgłoszenia na adres: akademia@olicon.com.pl

WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE Moduł III

Temat: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych
            /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/
Adresaci: terapeuci, logopedzi, psycholodzy
Termin: Moduł III -do ustalenia po zebraniu grupy
Miejsce: Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
Prowadzący: Aleksandra Łada – Neurologopeda Kliniczny
                             Specjalista NDT SLT Senior Tutor
                              Konsultant Kliniczny
Koszt warsztatów: 750 zł (zawiera podatek VAT)
Opłata kwalifikacyjna: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia
Opłata kwalifikacyjna  nie podlega zwrotowi.

Ilość godzin: 6 bloków po 90 min.
Zgłoszenia na adres: akademia@olicon.com.pl
Program – zarys tematyczny:
1.    Patofizjologia orofacjana w przebiegu żywienia parenteralnego.
2.    Patoetiologia zaburzeń dysfagicznych.
3.    Diagnoza różnicowa deficytów pierwotnych i wtórnych w obszarze aparatu oralnego u pacjentów żywionych alternatywnie /sonda, PEG, Broviack/.
4.    Stymulacja orofacjalne – zajęcia praktyczne.
5.    Treningi  koordynacji poboru pokarmu, oddychania i połykania – zajęcia praktyczne.
6.    Wtórne deformacje strukturalne w obrębie aparatu oralnego – ocena ryzyka, postępowanie protektywne, możliwości leczenia, ograniczanie tempa i zakresu deformacji.
7.    Granice interwencji neurologopedycznej.
8.    Zagadnienie bólu, dyskomfortu oraz objawów psychogennych, warunkowanych pierwotnymi przyczynami somatycznymi.
9.    Treningi korekcji terapeutycznej w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego /aktualne standardy kliniczne/
10.    Wspomagania oralne i pozycjonowanie – zajęcia praktyczne
11.    Kazuistyka  - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obciążeń genetycznych.
12.    Dyskusja panelowa.

Wpłaty za warsztaty proszę dokonać na rachunek bankowy
86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
BZ WBK 5 oddz. w Gdańsku
Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP 584-035-80-54
Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia warsztatów, bufet konferencyjny.
Dodatkowych informacji udzielę pod numerem telefonu:
tel. 058 761 01 00
fax. 058 761 01 09
 
Zapraszamy!