Akademia

Szkolenia

Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym – diagnoza i strategie terapeutyczne”.

Temat:    „Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
          – diagnoza i strategie terapeutyczne”.
Termin:      22 – 24.04.2016 rok
Adresaci:   terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy,fizjoterapeuci pracujący z dziećmi.
Miejsce:    Gdańsk, siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23
Koszt:         1 500,00 zł ( 500,00 opłata kwalifikacyjna płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia
                               W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi
Pozostała kwota 1 000,00 płatna do 25.03. 2016 r.)
W cenie kursu przerwy kawowe i lunch.
Prowadzenie: Lindsay Hardy – Instruktor metody integracji sensorycznej
                    - terapeuta zajęciowy
                    - wykładowca w SI Network w Londynie

Warsztaty prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Zgłoszenia: akademia@olicon.com.pl
            
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 761 01 00
                             nr faksu: 58 761 01 09
Wpłaty za warsztaty proszę dokonać na rachunek bankowy
86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
BZ WBK 5 oddz. w Gdańsku
Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP 584-035-80-54
Zapraszamy i prosimy o przekazanie wiadomości swoim znajomym!
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
Program warsztatów:
Dzień 1
1. Procesy przetwarzania sensorycznego: wprowadzenie
2. Podstawowe układy sensoryczne: dotyk, przedsionek, czucie głębokie, słuch, wzrok
3. W jaki sposób wykorzystujemy informacje docierające z układów zmysłowych i otoczenia do rozwijania i doskonalenia  umiejętności
Dzień 2
1. Jakie rodzaje zachowań u dzieci mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych?
2. Strategie sensoryczne do wykorzystania w terapii i w domu.
Dzień 3
1. Ocena zaburzeń przetwarzania sensorycznego
2. Strategie terapeutyczne i interwencja
Lindsay Hardy
Dyplomowany terapeuta zajęciowy, specjalista kliniczny w terapii zajęciowej dzieci, wykładowca.
Lindsay pełni obecnie funkcję kierownika merytorycznego zespołu terapeutów zajęciowych w The Pace Centre.
Centrum jest placówką charytatywną prowadzącą zarówno szkołę, jak i ośrodek wspierania rozwoju dzieci w Aylesbury.
Lindsay po uzyskaniu 30 lat temu tytułu terapeuty zajęciowego pracowała w Teesside, Suffolk, w Londynie, w Australii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej doświadczenia zawodowe związane są z pracą z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju, między innymi: mózgowym porażeniem dziecięcym, rozwojowymi zaburzeniami koordynacji (DCD), ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, i zaburzeniami zachowania. Pracowała z dziećmi od wieku niemowlęcego do 18 roku życia.
Lindsay opracowała i rozwinęła szkolenia dla terapeutów zajęciowych i obecnie jest zaangażowana w tworzenie i rozwijanie programu opieki w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci urodzonych przedwcześnie.