Akademia

Szkolenia

Kurs rozwijający SI "Diagnoza procesów integracji sensorycznej dzieci w wieku 1-3 lat" - warsztaty praktyczne z udziałem dzieci.

"Diagnoza procesów integracji sensorycznej dzieci w wieku 1-3 lat" kurs rozwijający SI (tzw. III stopnia SI)- warsztaty praktyczne z udziałem dzieci.

Prowadzący:  Małgorzta Karga – Instruktor Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta

Termin: 24 – 26.02.2017 rok

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.; ul. Budowlanych 23, Gdańsk

Adresaci:terapeuci posiadający uprawnienia do prowadzenia diagnozy SI

- terapeuci po II stopniu SI u dowolnego Instruktora albo studiach podyplomowych SI,

- moduł diagnozy SI wg modelu GSIO, SIAT

Czas trwania: 25 godzin dydaktycznych

Cena: 980,00 PLN ( 200,00 zł opłata kwalifikacyjna płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia

                               W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi)

Ilość miejsc: 24

Zapisy: wypełniony  formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres akademia@olicon.com.pl 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 761 01 00; nr faksu: 58 761 01 09

Wpłaty za warsztaty proszę dokonać na rachunek bankowy

86 1090 1098 0000 0001 0302 7353

BZ WBK 5 oddz. w Gdańsku

Olicon Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 23

80-298 Gdańsk

NIP 584-035-80-54

 

Zapraszamy i prosimy o przekazanie wiadomości swoim znajomym!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat.

Program kursu:

  1. Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku 12- 36 miesięcy.
  2. Znaczenie wywiadu w diagnozie SI małego dziecka.
  3. Rola Rodzica w procesie diagnozy SI małego dziecka.
  4. Zabawa jako podstawowa forma diagnozy SI małego dziecka.
  5. Sztuka obserwacji procesów autoregulacji i modulacji sensorycznej – praca z dziećmi, analiza nagrań.
  6. Sztuka obserwacji umiejętności motorycznych – praca z dziećmi, analiza nagrań.
  7. Znaczenie czynników środowiskowych oraz kontaktu i komunikacji w diagnozie SI małego dziecka. 
  8. Diagnoza pisemna procesów SI zgodna z ASI Fidelity Measure.

UWAGA:

Uczestnicy mają przed kursem

1. Przygotować się z prawidłowego rozwoju dziecka 1-3 lat.

2. Zapoznać się z zaburzeniami regulacji wg klasyfikacji DC:-0-3R.

W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem oraz lunch w piątek i sobotę.