Akademia

Szkolenia

Kurs rozwijający : "Diagnoza i terapia SI dziecka z zaburzeniem posturalnym"

Centrum Terapii Wyspa zaprasza na trzydniowy kurs rozwijający - warsztaty z udziałem dzieci, w ramach praktycznego doskonalenia obserwacji jakości ruchu w celach diagnostycznych i terapeutycznych.

Tytuł warsztatów: "Diagnoza i terapia SI dziecka z zaburzeniem posturalnym".

Prowadzący:  Małgorzta Karga – Instruktor Integracji Sensorycznej , fizjoterapeuta

Termin: 24 – 26.03.2017 rok

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.; ul. Budowlanych 23, Gdańsk

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi, fizjoterapeuci, –

po II stopniu SI u dowolnego Instruktora albo studiach podyplomowych SI

Czas trwania: 25 godzin dydaktycznych

Cena: 980,00 PLN ( 200,00 zł opłata kwalifikacyjna płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia

                               W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi)

Ilość miejsc : 24

Zapisy: wypełniony  formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres akademia@olicon.com.pl 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 761 01 00; nr faksu: 58 761 01 09

Wpłaty za warsztaty proszę dokonać na rachunek bankowy

86 1090 1098 0000 0001 0302 7353

BZ WBK 5 oddz. w Gdańsku

Olicon Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 23

80-298 Gdańsk

NIP 584-035-80-54

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat.

Program warsztatów:

1. Problemy posturalne a przetwarzanie sensoryczne. 

2. Obserwacja jakości ruchu w spontanicznej i ukierunkowanej aktywności (analiza nagrań, zajęcia z dziećmi).

3. Obserwacja reakcji posturalnych z wykorzystaniem prób diagnostycznych (analiza nagrań, zajęcia z dziećmi).

4. Wnioski diagnostyczne dotyczące kontroli posturalnej. Różnice w klasyfikacjach SPD wg Miller i SID wg Ayres.

5. Zindywidualizowany dobór sprzętu i aktywności terapeutycznych do potrzeb dzieci z uwzględnieniem obniżonego napięcia mięśniowego, siły mięśniowej, trudności z asymetrią, rotacją, przenoszeniem ciężaru ciała i równowagą w różnych pozycjach (praca z dziećmi, analiza nagrań).

W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem oraz lunch w piątek i sobotę.