Akademia

Szkolenia

Kurs Terapii Ręki

Terapia Ręki:
Termin:

Moduł I i II odbędzie się w dniach      13-14.04.2019
Czas trwania: 25 godzin dydaktycznych
Miejsce: Warsztaty odbędą się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
             Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: akademia@olicon.com.plprzesyłając wypełniony formularz:

Cena: 820,00 zł brutto

        
Prowadzący: Aneta Giczewska -– mgr fizjoterapii, terapeuta NDT- Bobath, pedagog specjalny
                   Wioletta Bartkiewicz -– mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

Program został dostosowany tak, aby uczestnicy w II module odnaleźli praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem, z szeroko rozumianą niepełnosprawnością, nie tylko z dziećmi z mpdz.

Program:

Dzień I

 • Podstawowe założenia Programu terapii ręki PTR
 • Funkcja jako podstawowy cel usprawniania małej motoryki
 • Zasady konstruowania celów terapii ręki
 • Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki - Kontrola posturalna a funkcje ręki
 •  Diagnoza zaburzeń małej motoryki -Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • Czynniki warunkujące rozwój umiejętności grafomotorycznych
 • Rozwój chwytu pisarskiego – interwencje terapeutyczne
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii

Dzień II

 • Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • Funkcjonowanie poznawcze dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz propozycje ćwiczeń i zabaw
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych
 • Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie, modelowanie)
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej
 • Metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MACS, GMFM)
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 • Prezentacja materiałów filmowych