Akademia

Szkolenia

Kurs Baby w koncepcji NDT Bobath.

Centrum Terapii WYSPA w Gdańsku zaprasza na kurs terapii małego dziecka:

 kurs Baby w koncepcji NDT Bobath.

Kurs jest organizowany zgodnie ze standardami  EBTA  (European Bobath Tutors Association)

Termin kursu02 – 13 lipca 2018

Prowadzący:

dr Sarah Capelovitch, PT, senior instruktor NDT Bobath                   

Christa Scholtz, OT, senior instruktor NDT Bobath

Sheri Rabino, SLT,senior instruktor NDT Bobath (logopedia)

Nauczyciel asystujący: Liliana Klimont, PT instruktor NDT Bobath

Kurs przeznaczony jest terapeutów, którzy ukończyli kurs podstawowy koncepcji NDT Bobath ( fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, lekarzy).

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Cena szkolenia: 6 900,00 brutto płatne w dwóch ratach:

                              3 000,00 do 30.01.2018 roku

                              3 900,00 do 30.04.2018 roku

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Olicon Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 23

80-298 Gdańsk

BZ WBK 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Wymagane jest przesłanie kopii certyfikatu zaświadczającego ukończenie kursu podstawowego NDT Bobath.                      

 Serdecznie zapraszamy!