Akademia

Szkolenia

Koncepcja NDT Bobath – współczesne podejście funkcjonalne w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – kurs „odświeżający”

Kurs „refresher” zgodny z wytycznymi EBTA (European Bobath Tutors Assosiation)- Post Basic Paediatric Courses (Bobath/NDT).

Kurs jest zgodny z podstawą programową EBTA i jest certyfikowany pieczęcią EBTA.

 

Prowadzący: 

Gillian Stern, PT,  Instruktor senior NDT Bobath, Prezydent EBTA (Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Bobath)

Nauczyciel asystujący: 

Liliana Klimont, PT, instruktor NDT Bobath

Dla kogo:

Absolwenci kursu podstawowego NDT Bobath (Fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi).

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath zaleca się, aby absolwenci kursów podstawowych NDT Bobath, uczestniczyli w szkoleniach zaawansowanych i aktualizowali wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie koncepcji Bobath.

Termin:                   14.11 – 18.11.2016 r

Miejsce szkolenia: siedziba firmy Olicon, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Koszt szkolenia:     3500,00 zł

Cele kursu

Kurs „refresher” jest świetną okazją zarówno do „odświeżenia”, jak również uzupełnienia umiejętności teoretycznych i praktycznych. Kurs obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją mózgowego porażenia dziecięcego, oceną funkcjonalną, planowaniem terapii i rozwiązywaniem problemów klinicznych („problem solving”).

Zajęcia praktyczne, w tym praca z dzieckiem i praca „na sobie” obejmują 50% czasu szkolenia. W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalą własne techniki „handlingu”, przeprowadzają analizę funkcjonalną i proponują rozwiązania kliniczne w odniesieniu do dzieci z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego.

Szczegółowy plan szkolenia w załączeniu:

PONIEDZIAŁEK   14

WTOREK   15

ŚRODA 16

CZWARTEK 17

PIĄTEK 18

8.45   Rejestracja uczestników

 

 

 

 

9.00

Powitanie I wprowadzenie

9.30

Bobath "today" Koncepcja Bobath współcześnie

9.00

Napięcie posturalne i jego znaczenie w odniesieniu do klasyfikacji MPD 

10.00

Przygotowanie dla funkcji

9.00

Dziecko z MPD urodzone przed czasem  : etiologia i badanieVideo – rozwiązywanie problemów klinicznych 

9.00

Rozwiązywanie problemów klinicznych:Dziecko ze złożoną niepełnosprawnością

9.00

Niespodzianka!

 

9.30

Workshop VII

10.30

przerwa

10.30

przerwa

10.30

przerwa

10.30

przerwa

10.30

przerwa

10.45

Zajęcia praktyczne z dziećmiOcena

10.45

Zajęcia praktyczne z dziećmiUstalanie celów terapii

10.45

Zajęcia praktyczne z dziećmiPropozycje rozwiązań terapeutycznych

10.45

Zajęcia praktyczne z dziećmiEwaluacja

10.45

Zajęcia praktyczne z dziećmiRe-ewaluacja

 

12.00

Workshop I

 

12.00

Workshop II

 

12.00

Workshop III + IV

 

12.00

Workshop V + VI

 

12.00

Workshop VIII

1-1.45PM  LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

 

1.45

Planowanie terapiiworkshop

 

 otwarta dyskusja

 

1.45 Handling (torowanie/Tone Influencing Patterns) review

 

1.45

Dziecko urodzone przed czasem/kontynuacja:Przetwarzanie sensoryczneZasady terapiiDyskusja

 

1.45

Dziecko z dystoniąPrezentacja dziecka ze skurczami dystonicznymi Dyskusja

 

1.45

Podsumowanie/ dyskusja Refleksje dotyczące kursu 

 

 

3.30 ZAKOŃCZENIE

4.30 Finish

4.30 Finish

4.30 Finish

4.30 Finish

 

Kurs będzie tłumaczony na język polski.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

akademia@olicon.com.pl wypełniając formularz ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia

Wymagane dołączenie skanu/kopii certyfikatu ukończenia kursu Basic NDT Bobath.