Akademia

Szkolenia

„Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka - aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej”

Warsztaty praktyczne z udziałem dzieci: „Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka  - aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej”

Prowadzący: dr Sarah Capelovitch PT, senior instruktor koncepcji Bobath
Nauczyciel asystujący:  Liliana Klimont, PT, instruktor koncepcji Bobath

Termin:                   27-29 marzec 2017

Miejsce szkolenia: siedziba firmy Olicon, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Koszt szkolenia:  1700,00 zł

Dla kogo:
Absolwenci kursu podstawowego NDT Bobath (fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi).
Tematyka warsztatów:
•    Podejmowanie decyzji klinicznych: interwencja oparta na dowodach ( What we know from research? -evidence based clinical reasoning). Jak implementować aktualne doniesienia naukowe w terapię małego dziecka.
•    Ocena funkcjonalna dziecka: jak obserwujemy i co badamy? Jak interpretować wynik obserwacji i planować terapie?
•    Interwencja, „handling”- w jaki sposób wpływamy na aktywność dziecka i jego funkcjonowanie. Ile i jakiej jakości „hands-on” i „hands-off” – w jaki sposób wspomagać aktywność dziecka/ przygotować dziecko do aktywności.
•    Interwencja funkcjonalna, nakierowana na osiągnięcie celu (functional and goal oriented approach ) i skoncentrowana na rodzinie (family centered approach): jak nawiązać dobrą współpracę z rodzicami, jak prowadzić instruktaż
•    regulacja bodźców w otoczeniu dziecka: jak wspomagać procesy modulacji bodźców sensorycznych (najnowsze doniesienia naukowe)
Każdego dnia warsztatów odbywać się będą 2 sesje praktyczne pracy z niemowlętami i małymi dziećmi do 4 r.ż. oraz sesje „problem solving”- rozwiązywania konkretnych problemów praktyki klinicznej z superwizją instruktora prowadzącego oraz asystującego.
Warsztaty będą miały formę interaktywną – dużo zajęć praktycznych: na sobie (movement lab ) i z dziećmi.
Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Dr Sarah Capelovitch – fizjoterapeuta, senior instruktor koncepcji Bobath, przez wiele lat przewodnicząca EBTA (European Bobath Tutors Association), do roku 2007 wykładowca na uniwersytecie w Hajfie, założycielka i przewodnicząca Izraelskiej grupy nauczycieli koncepcji Bobath, w listopadzie 2016 r. dr Sarah Capelovitch otrzymała nagrodę Israeli Child Development Organization za całokształt pracy. Obecnie przewodnicząca grupy roboczej przy EBTA.  
Liliana KLimont - instruktor asystujący, fizjoterapeuta, instruktor koncepcji Bobath, wieloletni pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku oraz Centrum Terapii Wyspa ,  kierownik merytoryczny zespołu fizjoterapeutów, , obecnie pracownik kliniki rehabilitacji dzieci i młodzieży szpitala uniwersyteckiego Akershus universitetssykehus w Oslo, sekretarz EBTA.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
akademia@olicon.com.pl wypełniając formularz:

Wymagane dołączenie skanu/kopii certyfikatu ukończenia kursu Basic NDT Bobath.
Zapraszamy!