Akademia

Szkolenia

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

W programie:
1.    Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń - zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej)
2.     Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień- dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) - zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3.    Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4.    Wsparcie dziecka leworęcznego.
5.    Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii - zasady wprowadzania oraz przepisy na masy "własnej roboty".
6.    Motoryka mała w dysleksji.
7.    Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

Prowadzący: Pani Wioletta Bartkiewicz – terapeuta integracji sensorycznej, psycholog

Termin:   23.03.2019 rok (sobota)
Ilość godzin: 10 godzin dydaktycznych
Miejsce: Gdańsk, przy ul. Budowlanych 23 (dzielnica Kokoszki) w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
Koszt: 300,00 PLN

Zgłoszenia: proszę przesłać na adres mailowy akademia@olicon.com.pl

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych: imię i nazwisko, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, wykonywany zawód oraz numer certyfikatu kursu Terapii ręki I stopnia.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację o wstępnym zakwalifikowaniu się na szkolenie oraz Regulamin Kursu i Opłat.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty kwalifikacyjnej wysokości 100,00 zł za szkolenie tj w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Pozostałą należność za kurs należy przesłać do dnia 20.02.2019r.
Wpłaty należy dokonać na rachunek organizatora:
Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
Santander Bank Polska SA nr rachunku: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
Tytuł wpłaty: opłata kwalifikacyjna za szkolenie: „ Grafomotoryka” oraz imię i nazwisko.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat.
Uczestnikom zapewniamy kawę , herbatę, słodki poczęstunek.