Akademia

Szkolenia

Diagnostyka metodą Prechtla

Temat:    Diagnostyka metodą Prechtla - kurs podstawowy
Termin:   08.12 - 11.12.2018 rok (sobota-wtorek)
Adresaci:   lekarze -pediatrzy, neurolodzy, neonatolodzy, fizjoterapeuci
Miejsce:    Gdańsk, siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23
Koszt:       3 600,00 zł ( 600,00 opłata kwalifikacyjna płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia
                               W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi
Pozostała kwota 3 000,00 zł płatna do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta – neurolog dziecięcy, pediatra
                                                 -  pracuje na Uniwersytecie w Pizie,
                                                 -  Instruktor metody Prechtl’a

Zgłoszenia: proszę przesłać na adres : akademia@olicon.com.pl  wypełniony formularz:

          
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 761 01 00
                                                      nr faksu: 58 761 01 09
Wpłaty za warsztaty proszę dokonać na rachunek bankowy
86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
Santander Bank Polska SA
Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP 584-035-80-54
Zapraszamy i prosimy o przekazanie wiadomości swoim znajomym!
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
Ocena globalnych wzorców ruchowych metoda Prechtla
– czułe narzędzie diagnostyczne.
Badanie spontanicznej aktywności (General Movements Assessment) niemowląt w pierwszych miesiącach życia jest czułą i obiektywną metodą służącą ocenie funkcjonalnej centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie jego rozwoju.
Profesor Heinz Prechtl, neurolog dziecięcy opracował wraz z zespołem metodę pozwalającą na ocenę jakościową globalnych wzorców motorycznych występujących u niemowląt już od 8-9 tygodnia życia płodowego i trwających do 4 miesiąca życia.
H.Prechtl opisał charakterystyczne dla pierwszych tygodni życia prawidłowe wzorce ruchu i te, których jakość znacznie odbiegała od prawidłowej. Większość dzieci, u których w początkowym okresie życia zaobserwowano patologiczne, nieprawidłowe globalne wzorce ruchu rozwinęła później trwałe objawy neurologiczne.
Badania potwierdziły, że jakościowa ocena spontanicznej, nieprowokowanej aktywności jest bardzo czułym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykrycie nieprawidłowości bardzo wcześnie. Znaleziono również korelacje miedzy rodzajem nieprawidłowych wzorców ruchowych, a występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego.
Metoda Prechtl'a jest metodą wystandaryzowaną spełniającą wymogi Evidenced Based Medicine, czyli praktyki medycznej opartej na dowodach.
Jest to powszechnie uznana metoda diagnostyczna pozwalająca na prognozowanie przyszłego rozwoju motorycznego niemowlęcia.