Akademia

Szkolenia

DZIECKO Z HIPOTONIĄ - OCENA FUNKCJONALNA I TERAPIA cz. 1 (małe dziecko)

Centrum Terapii WYSPA zaprasza na warsztaty koncepcji NDT Bobath

DZIECKO Z HIPOTONIĄ -  OCENA FUNKCJONALNA I TERAPIA cz. 1

(małe dziecko)

Termin: 28-29 września 2018

Prowadzący : Liliana Klimont, instruktor NDT Bobath

Dla Kogo: Warsztaty kierowane są do fizjoterapeutów, logopedów, lekarzy po ukończonym kursie Podstawowym NDT Bobath

Miejsce: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.

Cena warsztatów: 680,00 brutto

Wpłaty należy dokonać do dnia 10.09.2018 roku na rachunek organizatora:

Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
Bank Zachodni WBK nr rachunku: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
Tytuł wpłaty: opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………oraz imię i nazwisko.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników

 

Zapisy:   akademia@olicon.com.pl

tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Wymagane jest przesłanie kopii certyfikatu zaświadczającego ukończenie kursu podstawowego NDT Bobath.                     

Tematyka warsztatów:

  1. rozwój kontroli posturalnej w rozwoju typowym
  2. rozwój nietypowy: neuronalne i pozaneuronalne przyczyny hipotonii, zaburzenia kontroli posturalnej
  3. napięcie mięśniowe: prawidłowe/nieprawidłowe
  4. zaburzenia integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci z hipotonią: strategie postępowania
  5. funkcje oddechowe, karmienie, komunikacja, wydolność : strategie postępowania  
  6. techniki proprioceptywne w terapii dziecka z hipotonią

Warsztaty obejmują 16 godzin dydaktycznych, mają formę głównie praktyczną: praca na sobie, rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych (video case), każdego dnia demo z dzieckiem, praca w grupach.

 Serdecznie zapraszamy!