Akademia

Najbliższe szkolenia

Wczesna diagnostyka małego dziecka

Wczesna diagnostyka małego dziecka

Termin

02.02 - Sobota   – 8.00 – 17.00

03.02 - Niedziela - 8.00 – 14.00

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Budowlanych 23

Prowadzący: Beata Wasicka - fizjoterapeutka dziecięca i terapeutka neurorozwojowa

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów oraz pielęgniarek i położnych pracujących z dziećmi a także studentów, którzy planują zawodowo zajmować się fizjoterapią pediatryczną

Ilość godzi: 14 godzin lekcyjnych

Tematyka szkolenia

1.Rozwój typowy małego dziecka

2.Rozwój przy zaburzonym napięciu mięśniowym

3.Rozwój przy asymetrii

4.Aspekt sensoryczny w aspekcie małego dziecka

5.Widzenie funkcjonalne u małego dziecka

6. Wprowadzenie do oceny funkcjonalnej dziecka

7. Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka

8. Badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych

9.Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem)

W trakcie warsztatów oprócz zajęć teoretycznych,  praktyczne ćwiczenia, analiza filmów w celu diagnostyki małego dziecka i demo z małym pacjentem.

Cena szkolenia: 400,00 PLN

Zapisy: akademia@olicon.com.pl

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na powyższy adres.

Wpłaty należy dokonać na rachunek organizatora:

Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
Bank Zachodni WBK nr rachunku: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
Tytuł wpłaty: opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………oraz imię i nazwisko.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników

Tel: 58 761 01 00  lub 601 335 322

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat.

Uczestnikom zapewniamy kawę, herbatę, słodki poczęstunek.

Zapraszamy !!!

22.10.2018

Ostatnie najbliższe szkolenia