Akademia

Najbliższe szkolenia

Terapia Ręki

Kurs Terapii Ręki:

Termin:     Moduł I podstawowy odbędzie się w dniach 20.10.2018
                Moduł II rozwijający odbędzie się w dniach 21.10.2018

Czas trwania: 25 godzin dydaktycznych
Miejsce: Gdańsk,ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.
            Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: akademia@olicon.com.pl

Cena: 820,00 PLN

Prowadzący: Aneta Giczewska -– mgr fizjoterapii, terapeuta NDT- Bobath, pedagog specjalny
                   Wioletta Bartkiewicz -– mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

01.08.2018

Ostatnie najbliższe szkolenia