Akademia

Najbliższe szkolenia

Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

Adresaci:mgr fizjoterapii, licencjat, technik fizjoterapii
Termin: 13-15.10.2017 roku w Gdańsku-Kokoszkach przy ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych
Prowadzący: Dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, K-Active Taping Senior Instrukctor
Koszt warsztatów: 1500,00 zł

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: akademia@olicon.com.pl
Zgłoszenie zostanie przyjęte w chwili otrzymania wpłaty na konto, tj. w terminie 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia.

18.02.2017

Ostatnie najbliższe szkolenia