Akademia

Najbliższe szkolenia

Kurs Baby w koncepcji NDT Bobath

Kurs jest organizowany zgodnie ze standardami  EBTA  (European Bobath Tutors Association)

Termin kursu02 – 13 lipca 2018

Prowadzący:

dr Sarah Capelovitch, PT, senior instruktor NDT Bobath                   

Christa Scholtz, OT     senior instruktor NDT Bobath

Aleksandra Łada SLT   senior instruktor NDT Bobath

Nauczyciel asystujący: Liliana Klimont, PT instruktor NDT Bobath

Kurs przeznaczony jest terapeutów, którzy ukończyli kurs podstawowy koncepcji NDT Bobath ( fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, lekarzy).

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Cena szkolenia: 6 900,00 brutto płatne w dwóch ratach:

                              3 000,00 do 30.01.2018 roku

                              3 900,00 do 30.04.2018 roku

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Wymagane jest przesłanie kopii certyfikatu zaświadczającego ukończenie kursu podstawowego NDT Bobath.                      

 Serdecznie zapraszamy!

24.10.2017

Ostatnie najbliższe szkolenia