Akademia

Najbliższe szkolenia

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

W programie:
1.    Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń - zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej)
2.     Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień- dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) - zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3.    Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4.    Wsparcie dziecka leworęcznego.
5.    Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii - zasady wprowadzania oraz przepisy na masy "własnej roboty".
6.    Motoryka mała w dysleksji.
7.    Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.
Prowadzący: Pani Wioletta Bartkiewicz – terapeuta integracji sensorycznej, psycholog
Termin09 czewca 2018 rok (sobota)
Ilość godzin: 10 godzin dydaktycznych

Cena: 300 zł brutto
Miejsce: Gdańsk, przy ul. Budowlanych 23 (dzielnica Kokoszki) w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.

01.03.2018

Ostatnie najbliższe szkolenia