Akademia

Instruktorzy

Vardit Kindler

Senior Instruktor NDT Bobath, terapeuta zajęciowy